لایه‌های پوست

ساختار پوست چگونه است؟

پوست از سه لایه اپیدرم، درم و زیر پوست تشکیل شده است. اپیدرم، خارجی‌ترین لایه پوست است و سلول‌های شاخی