سوالات متداول عمومی

سل تراپی

سلول درمانی چیست؟

سلول درمانی به پیوند سلول زنده از خود فرد یا فرد سالم دیگر با هدف بازسازی بافت بدن گفته می‌شود.