کلینیک قلب و عروق پژوهشگاه رویان

تنها مرکز قلب وابسته به پژوهشگاه رویان، ارائه دهنده خدمات تخصصی درمان قلب و عروق و مشاوره سلول درمانی

خدمات سلول درمانی قلب و عروق

سکته و نارسایی قلبی

سلول هایی که در قلب موجب ترمیم بافتی می شوند سلول های بنیادی قلبی نامیده می شوند که با تکثیر و تمایز خود می توانند ضمن افزایش خون‌رسانی موجب ترمیم عضلات قلبی از دست رفته نیز گردند.

خدمات تخصصی قلب و عروق

اکوکاردیوگرافی

اکوکاردیوگرافی یا تست اکوی قلبی که امواج صوتی تصاویر متحرکی از قلب را نشان می‌دهند.

هولتر فشار خون

روشی برای اندازه گیری و مدیریت فشار خون بالا (هایپرتانسیون) در یک دوره ۲۴ ساعته است.

هولتر قلب

هولتر قلب یک دستگاه کوچک و قابل پوشیدن است که ریتم قلب شما را پیگیری و برای پزشک ثبت می‌کند.

تست ورزش

آزمونی ورزشی که از طریق تحمیل استرس و فشار به قلب با ورزش و فعالیت بدنی، تغییرات نهفته نوار قلب استراحتی را آشکار می‌سازد.

پزشکان کلینیک قلب و عروق

دکتر مریم برکت

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر هدی معدنی

مشاور سلول درمانی