چه کسی کاندید استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان ضایعات قلبی است؟

هر فرد می‌تواند با پزشک معالج خود در این خصوص مشورت کند.

هم‌چنین از طریق مراجعه حضوری به مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان و یا با ارسال اطلاعات فردی شامل سن، شماره تماس، به همراه گزارش آخرین اکوکاردیوگرافی به شماره تلگرام مرکز سلول درمانی رویان از این موضوع اطلاع یابد.

بررسی نوار قلب