ورود پژوهشگاه رویان به تست تشخیص کرونا

عبدالحسین شاهوردی رئیس پژوهشگاه رویان اعلام کرد آزمایشگاه تشخیص مولکولی رویان به عنوان آزمایشگاه پشتیبان تشخیص تست ویروس کرونا در نظر گرفته شد.

رئیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی رویان گفت: درمان‌های پژوهشگاه رویان بیشتر در زمینه ناباروری یا سلول درمانی و بیماری‌های صعب‌العلاج است، اما با اتکا به زیرساخت‌ها، آزمایشگاه تشخیص مولکولی رویان به عنوان آزمایشگاه پشتیبان تشخیص تست ویروس کرونا در نظر گرفته شد.

تست تشخیص کرونا در رویان