سلول درمانی در چه مواردی از ویتیلیگو (لک و پیس) کاربرد دارد؟

  1. بیماران مبتلا به ویتیلیگو از هر نوع آن (قطعه ای، منطقه ای یا عمومی) که بیماری آنها به اثبات رسیده باشد.
  2. بیماران بالای ۱۲ سال
  3. افرادی که بیماری آنها حداقل به مدت یک سال ثابت باقی مانده باشد که این ثابت ماندن به معنی ثابت ماندن تعداد و اندازه ضایعات است.
  4. افرادی که حداقل طی شش ماه قبل از مراجعه، داروی تضعیف کننده سیستم ایمنی دریافت نکرده اند.
  5. بیمارانی که در دوره بارداری یا شیردهی نباشند.