نتایج پیوند سلول‌های ملانوسیت در ویتیلیگو چگونه است؟

معمولا ۶۰% بیماران پاسخ درمانی متوسط یا رضایت بخشی دارند ولی در ۴۰% بیماران پاسخ درمانی ناچیز یا صفر بوده است. بیشترین میزان پاسخ در صورت و گردن و سپس تنه و اندام‌ها دیده شده است. البته میزان موفقیت درمان در افراد مختلف ممکن است متفاوت باشد.