میزان موفقیت در روش پیوند سلول‌های فیبروبلاست چقدر است؟

مطالعات نشان می‌دهد که تزریق این سلول‌ها به میزان ۵۰-۴۰ درصد منجر به بهبودی چین و چروک پوست و یا اسکار آکنه یا سایر ضایعات فرو رفته می‌شود. البته قابل ذکر است که حدود ۱۰% بیماران به این روش پاسخ مطلوبی نشان نمی‌دهند که هنوز علت آن مشخص و قابل پیش بینی نیست.