سلول درمانی آرتروز زانو چه مراحلی دارد؟

ابتدا شرایط بالینی بیمار توسط پزشکان معالج بررسی می‌شود . سپس جهت نمونه گیری از مغز استخوان لگن ارجاع خواهد شد. این نمونه گیری تحت بی حسی موضعی و با استفاده از داروهای خواب آور جهت کاهش درد و اضطراب انجام خواهد شد.

نمونه گیری از مغز استخوان لگن

نمونه اخذ شده جهت جداسازی و کشت سلول‌های بنیادی مزانشیمی به شرکت سل تک فارمد ارجاع خواهد شد. این فرآیند در حدود یکماه طول خواهد کشید.

پس از رسیدن تعداد سلول‌های مزانشیمی به حد نصاب، این سلول‌ها در شرایط استریل به زانوی بیمار تزریق خواهند شد. این یک تزریق سرپایی خواهد بود و نیاز به بستری و یا دریافت بی حسی نخواهد داشت.

فقط به منظور کاهش درد پس از تزریق می توان از مسکن‌های غیر کورتونی یک ساعت قبل و یک ساعت بعد از تزریق استفاده نمود.

آیا لازم است پس از سلول درمانی مفصل زانو استراحت مطلق داشته باشیم؟

پس از سلول درمانی مفصل زانو از انجام حرکات بدنی شدید و یا بی‌حرکتی مطلق بپرهیزید. فعالیت‌های حرکتی معمول بلافاصله پس از تزریق سلول‌های بنیادی قابل انجام می‌باشند و نیاز به استراحت مطلق نیست.

آیا لازم است رژیم غذایی خاصی پس از سلول درمانی مراعات شود؟

هیچ گونه رژیم غذایی خاصی پس از سلول درمانی مورد نیاز نیست.