چه مدت زمانی لازم است تا تاثیر سلول‌ درمانی قلب را ببینیم؟

بر اساس مطالعات صورت گرفته تقریبا شروع اثر این سلول‌ها از ۳ ماه پس از تزریق مشخص می‌شود ولی این اثر می‌تواند به صورت تدریجی تا یک سال افزایش یابد.

مدت زمان اثر کردن سل تراپی