چه مدت طول می‌کشد تا اثر سلول درمانی زانو مشخص مشود؟

بین ۶ ماه تا یکسال پس از سلول درمانی طول می کشد تا نتیجه سلول درمانی مشخص شود. در این بازه زمانی لازم است بیمار از مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی نظیر کورتیکواسترویید و یا هر گونه تزریق داخل مفصلی پرهیز نماید.

مدت زمان اثر کردن سل تراپی