چه افرادی می‌توانند از پیوند سلول‌های ملانوسیت برای ویتیلیگو استفاده کنند؟

  • بیماران مبتلا به ویتیلیگو از هر نوع آن که بیماری آن­‌ها به اثبات رسیده باشد.
  • بیماران بالای ۱۲ سال
  • افرادی که بیماری آن­‌ها حداقل به مدت یک سال ثابت باقی مانده باشدکه این ثابت ماندن به معنی ثابت ماندن تعداد و اندازه ضایعات است.
  • افرادی که حداقل طی شش ماه قبل از مراجعه، داروی تضعیف کننده سیستم ایمنی و سیتوتوکسیک دریافت نکرده­‌اند.
  • بیماران باردار و بیماران با سابقه بیمار‌ی‌­های زمینه‌ای و موارد خاص، با این روش تحت درمان قرار نمی‌گیرند.