سوالات شما در مورد فیلرها (ژل‌ها)

  • آیا فیلر با ژل متفاوت است؟

 خیر

  • انواع فیلر‌های خوب:

 Juvaderm, Elanse, profilo,  Restylan, perfecta

  • کاربردهای فیلر:

از بین بردن خطوط (مثل خط خنده) / حجم دهی به صورت (مثل زاویه دار کردن چانه و فک)/پر کردن گودی زیر چشم

  • آیا ژل برای خط اخم کاربرد دارد؟

 در مرحله اول بوتاکس تزریق می‌کنیم، اگر خط اخم خیلی عمیق بود می‌توان ژل هم تزریق کرد.

  • تفاوت ژل‌های مختلف؟

 الف) ساختار مولکولی       ب) تاثیر و ماندگاری آن‌ها

  • عوارض ژل؟

 اگر نوع خوبی انتخاب شود، با دقت تزریق شود و مراقبت بعد از تزریق رعایت گردد داخل پوست گلوله نمی‌شود، پایین نمی‌ریزد، حرکت نمی‌کند، عفونت اتفاق نمی‌افتد، حساسیت نمی‌دهد و …