سلول فیبروبلاست و وظایف آن در پوست چیست؟

فیبروبلاست‌ها سلول‌های دوکی شکلی هستند که در همه اعضاء بدن از جمله پوست یافت می‌شوند. سلول‌های بدن برای تبادل مواد غذایی و رشد خود در محیطی قرار دارند که همانند یک داربست، سلول‌ها را در خود نگه داشته است. این داربست از مواد معدنی و پروتئین‌های رشته‌ای تشکیل شده است که در پوست، همه این مواد و پروتئین‌ها توسط سلول‌های فیبروبلاست تولید و ترشح می‌شوند.