آیا سلول درمانی می تواند به درمان صدمات ورزشی کمک کند؟

مفصل، جایی که دو یا چند استخوان را به هم متصل و زمینه حرکت آنها را فراهم می کند ممکن است به دنبال صدمات ورزشی دچار التهاب، از بین رفتن مایع بین سلولی و یا سلول‌های آن و در نتیجه آرتروز شود.

بیماران گاهی دردهای مزمن مفصلی دارند که به هیچ درمانی پاسخ نمی دهد. پیوند سلول‌های بنیادی دریچه‌ای نو برای درمان دردهای مزمن مفصلی ناشی از صدمات ورزشی گشوده است. تحقیقات متعدد نشان داده است سلول‌های بنیادی مزانشیمی با خواص ضدالتهابی خود می توانند آسیب مفصلی را کنترل کنند. تا کنون‌ ورزشکاران زیادی تحت پیوند سلول قرار گرفته اند که از آن جمله می توان به کریستیانو رونالدو، رافائل نادال و کریس جانسون اشاره کرد.

آسیب های ورزشی