سلول بنیادی چیست و چگونه کار می کند؟

بدن ما از ۲۰۰ نوع سلول مختلف و مجموعا ۳۰ تا ۴۰ تریلیون سلول تشکیل شده است. در هر دقیقه حدود ۹۶ میلیون از این سلول‌ها از بین رفته و تقریبا همین تعداد جایگزین می شود. وظیفه حفظ و تامین این سلول‌ها، بر عهده سلول‌های بنیادی است.

بسته به بافت‌های مختلف، کمتر از ۱ تا ۵% سلولهای هر بافت را سلول‌های بنیادی تشکیل می‌دهند.

سلول های بنیادی سلول‌هایی هستند که براساس دو ویژگی شناخته می‌شوند:

  1. نخست آنکه قادرند با تقسیم خود سلول‌های دیگری مشابه با همان سلول اولیه و با خاصیت بنیادینگی تولید کنند. این ویژگی باعث می‌شود همواره مخزن سلول‌های بنیادی بدن حفظ گردد.
توانایی تبدیل به سلول‌هایی با عملکرد خاص
  1. ویژگی دوم اینکه این سلول‌ها می‌توانند به سلول‌های دیگری که عملکرد خاصی بر عهده دارند تبدیل شوند، مانند سلول‌های عضله قلب، عصب و یا پوست. این ویژگی نیز باعث جایگزینی سلول‌های فرسوده یا مرده بدن می‌شود.

انواع سلول‌های بنیادی


انواع مختلفی از سلول‌های بنیادی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به ۳ دسته  اصلی طبقه بندی کرد:

انواع سلول‌های بنیادی
  1. سلول‌های بنیادی جنینی: این سلول‌ها تنها در مراحل اولیه تکامل در بدن جنین وجود دارند.
  2. سلول‌های بنیادی پیکری یا بزرگسال: این سلول‌ها که تحت عنوان سلول‌های اختصاصی بافت نیز خوانده می‌شوند در بافت‌های مختلف بدن انسان بالغ و خون بند ناف نوزاد تازه متولد شده وجود دارند.
  3. سلول‌های بنیادی تحریک شده با توانایی‌های متعدد : این سلول‌ها که به وسیله روش‌هایی در محیط آزمایشگاه تولید می‌شوند دارای ویژگی‌های سلول های بنیادی جنینی هستند با این تفاوت که به جای جنین، می‌توان آن‌ها را از سلول‌های تمایز یافته مانند سلول‌های پوست تولید کرد.
what's stem cell