سلول‌های بنیادی قلب چگونه به بیمار تزریق می‌شوند؟

با توجه به مطالعات صورت گرفته از بین انواع روش‌های تزریق، دو روش زیر دارای دارای بیشترین اثربخشی خواهند بود:

  • تزریق داخل عضله قلبی (Intramyocardial)
  • تزریق داخل عروق قلبی (Intracoronary)

البته تزریق داخل عضله قلبی تنها در بیمارانی که کاندید عمل قلب باز (CABG) باشند قابل انجام است و در غیر این صورت تزریق سلول‌ها به داخل عروق قلبی و از طریق آنژیوگرافی صورت می‌گیرد.

تزریق سلول های بنیادی