سلول‌های فیبروبلاست چگونه تهیه و تکثیر می‌شوند؟

برای تهیه سلول‌های فیبروبلاست ابتدا لازم است که یک بیوپسی پوستی از شخص تهیه شود که این بیوپسی معمولا از ناحیه پشت گوش و یا جایی که در معرض دید نیست تهیه می‌شود. سپس این بافت در شرایط استاندارد و استریل به آزمایشگاه منتقل می‌شود تا سلول‌های فیبروبلاستی آن با استفاده از هضم آنزیمی جدا شوند. در مرحله بعدی، سلول‌ها در شرایط کاملا کنترل شده و استاندارد در محیط مخصوص کشت داده می‌شوند. این سلول‌ها بعد از مدت چهار تا شش هفته به تعداد مورد نظر برای پیوند می‌رسند.