آیا پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) همان سلول درمانی است؟

پلاکت‌ها اجسام کوچکی هستند که از قطعه قطعه شدن سیتوپلاسم سلول‌های بزرگی به نام مگاکاریوسیت در مغز استخوان حاصل می‌شوند و به هیچ رده سلولی دیگری تمایز نمی‌یابند.پلاکت‌ها از این لحاظ که فاقد هسته هستند، جزء تشکیلات غیرسلولی به حساب می‌آیند و سلول نامیده نمی‌شوند. بنابراین سلول بنیادی نیز محسوب نمی‌شوند.

پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) فرآورده‌ای بیولوژیک حاوی پلاکت خونی است که در ترمیم زخم‌های مزمن، جوانسازی و یا آرتروز مفصلی استفاده می‌شود.

پلاسمای عنی از پلاکت

تفاوت زیادی بین سلول درمانی و PRP وجود دارد چرا که پلاکت نیمه عمری حدود ۷ تا ۱۰ روز در خون دارد که پس از تزریق نیمه عمر آن بسیار کاهش می‌یابد. پلاکت‌ها تنها می‌توانند بطور موقت با ترشح فاکتورهای رشد سلول‌های موجود در ناحیه آسیب دیده را تحریک نمایند و اثر طولانی مدت ندارند.

تفاوت prp و سلول درمانی