سلول درمانی پوکی استخوان برای چه بیمارانی مناسب است؟

بیماری پوکی استخوان یا استئوپروز بیماری شایعی است که در آن بافت استخوانی سست و ضعیف شده و مستعد شکستگی و آسیب می‌باشد. در شرایط زیر می‌توان از سلول‌های بنیادی برای درمان این بیماری استفاده کرد:

  •  خانم‌های ۵۰ تا۷۰ سال
  • وقتی بیمار به درمان‌های رایج برای استئوپروز که حداقل به مدت یکسال برای وی صورت گرفته، پاسخ نداده باشد و میزان تراکم استخوان نسبت به قبل از درمان کاهش یافته باشد.
  • بیمار مبتلا به شکستگی‌های فشاری ناشی از پوکی استخوان در استخوان ران نباشد.
پوکی استخوان