کدام دسته از بیماران قلبی مستعد سلول درمانی هستند؟

تحقیقات نشان می‌دهد در موارد زیر می‌توان به سلول درمانی به عنوان راهی برای بهبود نارسایی‌های قلبی امید داشت:


  • بیماران با سن ۱۴ تا ۷۵ سال
  • مواردی که درمان‌های استاندارد نارسائی قلبی نتوانسته باعث کنترل بیماری شود.
  • بیمارانی که کسر جهشی (EF) قلبی کمتر از ۴۰ درصد داشته باشند.
  • بیمارانی که کلاس عملکردی (NYHA) قلب بر اساس معاینات پزشک بیشتر از ۲ باشد.
  • بیمارانی که در دوره بارداری یا شیردهی نباشند.

درمان نارسایی قلبی