آیا تزریق سلول‌های فیبروبلاست عوارض دارد؟

از آن‌جا که در این روش از سلول فیبروبلاست خود شخص استفاده می‌شود، بنابراین عارضه دفع سلول در این روش وجود ندارد. هم‌چنین در این روش از مواد تست شده در محیط کشت استفاده می‌شود که هیچ یک عوارض ثابت شده‌ای در انسان نشان نمی‌دهند. با این حال دیده شده است که تزریق این سلول‌ها می‌تواند باعث ایجاد قرمزی وتورم، کبودی، التهاب گذرا به مدت یک تا سه روز در محل پیوند سلول‌ها شود.