آیا سلول درمانی زانو عوارض جانبی دارد؟

با توجه به مطالعات صورت گرفته در این زمینه در سراسر دنیا تاکنون عوارض جانبی جدی پس از سلول درمانی مشاهده نشده است.

تنها عارضه جانبی که در روند تحقیقات شرکت سل تک فارمد مشاهده شد درد پس از تزریق در محل مفصل تزریق شونده بوده است که آن نیز با گذشت نهایتا یک ماه از تزریق بهبود خواهد یافت.

آیا سلول درمانی منجر به ایجاد سرطان در محل تزریق سلول و یا در سایر نقاط بدن خواهد شد؟

با توجه به مطالعاتی که تا کنون در این زمینه در سراسر دنیا صورت گرفته است، دیده شده که سلول‌های بنیادی مزانشیمی سرطانی نمی شوند و حتی در مواردی به درمان سرطان کمک خواهند کرد.

ریسک سلول درمانی